+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

 • Камсызданды- руу эсепкери
 • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
 • Камсыздандыруу агентини чакыруу
 • Камсыздандыруу агентердин реестри
 • Каттоо реестринин полиси

ТКнын жаратылыш кырсыктарынан улам зыянга учуроосу

Урматтуу “Ингосстрах”нын кардары!

Транспорт каражаты зыянга учураган кезде Сизде БОЛБОШУ КЕРЕК:
• Дүрбөлөңгө түшпөңүз, эстеңиз Сиздин транспорт каражатыңыз камсыздандырылган.
• “Ингосстрах”нын адисинен алдын-ала кеңеш албай туруп транспорт каражатыңызды эвакуациялоо жөнүндө чечим чыгаруу.
• “Ингосстрах”нын адисинен алдын-ала кеңеш албай туруп оңдоп түзөөчү ишканалардын кызматтарын төлөө боюнча чечим чыгаруу.

Автоунаанын жаратылыш кырсыктарынан улам зыянга учурашында аракеттенүү:

 1. Болуп өткөн окуя тууралуу токтоосуздан “Ингосстрах”нын авариялык комиссарына билдирүү.
 2. Гидрометеорологиялык кызматтын территориялык органына, камсыздандыруучунун автоунаасы турган жерде жаратылыш кубулуштары болгондугу  жөнүндө аныктама алуу үчүн кайрылуу.
 3. Камсыздандыруу жагдайы болгондон тарта 3 жумушчу күндүн ичинде, ал эми эгерде зыянга учуроо чет өлкөдө болсо, Кыргыз Республикасына келгенден кийин 3 жумушчу күндун ичинде “Ингосстрах”га жазуу түрүндө билдирүү жиберүү (камсыздандыруу жагдайы жөнүндө билдирүү).

Эгерде Камсыздандырылуучу (пайда табуучу) Камсыздандыруучуга, камсыздандыруу жагдайы боюнча камсыздандыруу келишиминин мөөнөтү өтүп кеткенден кийин кабарласа, анда камсыздандыруу келишими күчүндө кезде, камсыздандыруу жагдайы болгондугу жөнүндө тийиштүү компетенттүү органдар  берген фактынын документтерин алып келип көргөзүүгө милдеттүү.

АВАРИЯЛЫК КОМИССАР: +996 (555) 88 70 50; +996 (550) 32 35 79

 

Жалпы сунуштамалар:

Кеңеш алуу үчүн төмөнкү телефондорго кайрылыныздар:

 • +996 (312 / 558 / 701 / 777) 98 67 68;
 • +996 (312) 61 45 88;
 • +996 (312) 61 46 34.