+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

 • Камсызданды- руу эсепкери
 • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
 • Камсыздандыруу агентини чакыруу
 • Камсыздандыруу агентердин реестри
 • Каттоо реестринин полиси

ТКнын ыргып келип тийген же кулаган нерселерден зыянга учуроосу

Урматтуу “Ингосстрах”нын кардары!

Транспорт каражатыңыз зыянга учураган кезде Сизде БОЛБОШУ КЕРЕК​:

 • Дүрбөлөңгө түшпөңүз, эстеңиз Сиздин транспорт каражатыныз камсыздандырылган.
 • “Ингосстрах” нын адисинен алдын-ала кеңеш албай туруп транспорт каражатыңызды эвакуациялоо жөнүндө чечим чыгаруу.
 • “Ингосстрах” нын адисинен алдын-ала кеңеш албай туруп оңдоп түзөөчү ишканалардын кызматарын төлөө боюнча чечим чыгаруу.

 

Ыргып келип тийген же кулаган нерселерден автомобиль зыянга учурагандагы аракеттер:

 1. Болуп өткөн окуя тууралуу токтоосуздан “Ингосстрах”нын авариялык комиссарына билдирүү.
 2. Ички иштер органдарынын аймактык бөлүктөрүнө, болуп өткөн окуянын жагдайлары, Транспорт каражатынын зыянга учурагандыгы тууралуу аныктама алуу үчүн арыз менен кайрылуу. Мындан тышкары мисалы дарактын кулоосу, атмосфералык кубулуштардан улам болсо (катуу шамал, бороон  ж.б.у.с.),  анда гидрометеорологиялык органдардын кызматтарына жаратылыш кубулуштары болгон жерде Камсыздандыруучунун автунаасы болгондугун тастыктаган аныктама алуу үчүн арыз менен кайрылуусу керек.
 3. Болуп өткөн окуянын фактысын тастыктоочу аныктаманы компетенттүү органдардан алуу.
 4. Камсыздандыруу жагдайы болгондон тарта 3 жумушчу күндүн ичинде, ал эми эгерде зыянга учуроо чет өлкөдө болсо, Кыргыз Республикасына келгенден кийин 3 жумушчу күндун ичинде “Ингосстрах”га жазуу түрүндө билдирүү жиберүү (камсыздандыруу жагдайы жөнүндө билдирүү).

Айнектер, сырткы жарыктандыруу приборлору, күзгүлөр башка таранспорт каражаттарынын дөңгөлөктөрүнөн учуп келип тийген таштар менен же башка нерселерден улам сынган кезде, компетенттүү органдардан докуметтерди Камсыздандыруучуга көрсөтүүнүн кажети жок.

Эгерде Камсыздандырылуучу  (пайда табуучу)  Камсызандыруучуга, камсыздандыруу жагдайы боюча камсыздандыруу келишиминин мөөнөтү өтүп кеткенден кийин кабарласа, анда камсыздандыруу келишими күчүндө кезде, камсыздандыруу жагдайы болгондугу жөнүндө тийиштүү компетенттүү органдар берген фактынын документтерин алып келип көргөзүүгө милдеттүү.

АВАРИЯЛЫК КОМИССАР: +996 (555) 88 70 50; +996 (550) 32 35 79

 

Жалпы сунуштамалар:

Кеңеш алуу үчүн төмөнкү телефондорго кайрылыныздар:

 • +996 (312 / 558 / 701 / 777) 98 67 68;
 • +996 (312) 61 45 88;
 • +996 (312) 61 46 34.