+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

  • Камсызданды- руу эсепкери
  • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
  • Камсыздандыруу агентини чакыруу
  • Камсыздандыруу агентердин реестри
  • Каттоо реестринин полиси

Л

Лидер - жетектөөчү андеррайтер, анын аты дайыма биринчи жазылат. Лидер камсыздандыруу тармагындабаарын билген көч башы болууга тийиш жана ага жайгаштырылган коркунучтар таандык: анын артынан башка камсыздандыруучулар жана (кайра камсыздандыруучулар) ээрчүүсү үчүн сыйлыктардын ставкасын бекитүүнү жана камсыздандыруунун шарттарын аныктоону туура жүргүзүүсү; өзүнүн катышуусунун үлүшүн туура бекитүү; камсыздандыруучулар ( кайра камсыздандыруучулар) тарабынан урмат сыйга жана ишенимге ээ болуусу керек.