+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

  • Камсызданды- руу эсепкери
  • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
  • Камсыздандыруу агентини чакыруу
  • Камсыздандыруу агентердин реестри
  • Каттоо реестринин полиси

ЖКАК “Кыргызинстрах” 2017-жылдагы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖКАК “Кыргызинстрах” 2017-жылдагы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы.

Биздин камсыздандыруу компаниябыздын финансылык-экономикалык көрсөткүчтөрү, ишмердигибиздин жетишээрлик ийгиликтүу экенин далилдеп турат. ЖКАК “Кыргызинстрах” 2017-жылдагы негизги финансылык көрсөткүчтөрү өткөн жылдын көрсөткүчтөрүнөн бир топ жогору..

Отчеттук мезгилде компания камсыздандыруунун милдеттүү жана ыктыярдуу түрлөрү боюнча 14 миңдин тегерегиндеги камсыздандыруу келишимин түздү.

Компаниянын чогулткан камсыздандыруу премияларынын көлөмү 413,8 млн сомду түзүп, Кыргыз Республикасындагы 19 камсыздандыруу компанияларынын жалпы камсыздандыруу төлөмдөрүнүн 42,5 пайызын түздү.

  ЖКАК “Кыргызинстрах” мына ушундайча Кыргыз Республикасынын камсыздандыруу рыногунда лидерлик позициясын карманып келүүдө.

Компаниянын портфелинин структурасы төмөнкүчө түзүлгөн:

- Мүлктүк камсыздандыруулар – 347,8 млн. сом (84%);

- жоопкерчиликти камсыздандыруу– 16,8 млн. сом (4%);

- жеке камсыздандыруу – 12,3 млн. сом (3%);

- камсызандыруунун милдеттүү түрлөрү – 36,8 млн. сом (9%).

 

Кардарлардын алдындагы милдеттемелерин аткаруу, ишкананын төлөө мүмкүнчүлүгү жогору экендигин, коркунучтарды кайра камсыздандыруулардын натыйжалуу экендигин жана компаниядагы ишке ашырылып жаткан менеджменттин сапаттуу жүргүзүлүп жаткандыгын тастыктайт.

 

Камсыздандыруу компаниясынын төлөө мүмкүнчүлүгүн жана  финансылык туруктуулугун камсыз кылуу максатында, Камсыздандыруу портфелинин коопсуздугун коркунучтарды кайра камсыздандырууга берүү аркылуу коргоо 83% түздү.

 

ЖКАК “Кыргызинстрах” өзүнүн кардарларынын алдындагы милдеттемелерин өз убагында аткарат. 2017-жылы компания камсыздандыруу суммасынын талаптарына 27,9 млн сом төлөп берди. Анын ичинен:

- жеке камсыздандыруу боюнча: 1,1 млн. сом;

- мүлктү камсыздандыруу боюнча: 23,7 млн. сом;

- жоопкерчиликти камсыздоо боюнча: 3,1 млн. сом.

ЖКАК “Кыргызинстрах” өлкөнүн камсыздандыруу тармагын өнүктүрүүдө активдүу турмуштук позицияны карманат. Ошондуктан, биздин компания 2016- жылы мамлекеттик бюджетке 24,3 млн сом которгон.

ЖКАК “Кыргызинстрах” кыргызстандык юридикалык жак болуп саналат жана “Ингосстрах” (Москва, Россия) камсыздандыруу компаниясы менен биргелешкен ишкана, ошондой эле “ИНГО”  Эл-Аралык Камсыздандыруу Тобунун мүчөсү болуп эсептелет. Учурда Топто 12 компания бар, алар: СПАО “Ингосстрах” (Россия); САО “ИНГО-Өзбекстан” (Өзбекстан); ЗСАО “Ингосстрах” (Беларусь); СЗАО “ИНГО Армения” (Армения) жана башкалар. “ИНГО” тобунун суммардык капиталы 1 млрд. дан ашык АКШ долларын түзөт. Группанын алкагында бирдиктүү жогорку стандарттардагы камсыздандыруу кызматтардын сапатын негиздөөдө жана ар кандай бизнес-долбоорлорду координациялоодо чогуу иш алып барылат. Бул өз кезегинде, ишенимдүү кайра камсыздандыруунун камсыз кылып, биздин кардарларга жагымдуу программаларды жана камсыздандыруу продуктуларын  сунуштайт.


Артка