+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

Жарандык-Укуктук жоопкерчиликти милдеттүү түрдө камсыздандыруу (ОСАГО)
Кооптуу өндүрүштүк объектилерди эксплуатациялоочу ишканалардын жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу
Кооптуу жүктөрдү ташуучунун жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу
Кооптуу жүктөрдү ташуучунун жүргүнчүлөрдүн алдындагы жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу
Жумуш берүүчүнүн, жумушчулардын өмүрүнө жана ден-соолугуна эмгектик (кызматтык) милдеттерин аткарып жатканда зыян келген кезде жарандык жоопкерчилигин
Жарандык-Укуктук жоопкерчиликти милдеттүү түрдө камсыздандыруу
Жарандык-Укуктук жоопкерчиликти милдеттүү түрдө камсыздандыруу
Кооптуу өндүрүштүк объект-ди эксплуатац-чу жоопкерчилигин камсыздоо
Кооптуу жүктөрдү ташуучунун жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу
Кооптуу жүктөрдү ташуучунун жүргүн-дүн алдындагы жооп-гин милдеттүү
Жумуш берүүчүнүн жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу
  • Камсызданды- руу эсепкери
  • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
  • Камсыздандыруу агентини чакыруу
  • Камсыздандыруу агентердин реестри
  • Каттоо реестринин полиси