+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

 • Камсызданды- руу эсепкери
 • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
 • Камсыздандыруу агентини чакыруу
 • Камсыздандыруу агентердин реестри
 • Каттоо реестринин полиси

Кайра камсыздандыруу

 

 

 

 

 

 

 

 

Кайра камсыздандыруу – камсыздандырылган адамдардын алдындагы милдеттемелерин толук көлөмдө аткаруу үчүн, камсыздандыруучу компания башка ишканалардагы өзүнүн коркунучтарын кайра камсыздандыруусу, дүйнө жүзүнө таркаган практика болуп саналат. Кайра камсыздандыруу, камсыздандыруу операцияларынын финансылык туруктуулугун камсыз кылуучу жана активдеринин көлөмүнө карабастан кез келген камсыздандыруу компаниясынын  нормалдуу ишмердигинин зарыл шарттарынан болуп саналат.

Камсыздандыруу компаниясынын төлөө мүмкүнчүлүгүн жана жумушунун туруктуулугу аны менен кызматташкан кайра камсыздандыруучу компаниялар аркылуу да бааласа болот.

Камсыздандыруу компаниясынын төлөө мүмкүнчүлүгүн жана финансылык туруктуулугун камсыз кылуу максатында, Камсыздандыруу портфелинин  коопсуздугун коркунучтарды кайра камсыздандырууга берүү аркылуу коргоо 2015-жылы 86,7% түздү:

Диаграмма перестрахования

“Ингосстрах” камсыздандыруу компаниясы өз ишмердигин жүргүзүү мезгилинде, төмөнкү кайра камсыздандыруучу коомдор жана брокерлер менен узак мөөнөттөгү ишмердик карым-катнаш түзүүнү жөнгө салды:

 • СПАО «Ингосстрах»;
 • ОАО «АльфаСтрахование»;
 • СОАО «Русский Страховой Центр»;
 • ЗСАО «Ингосстрах»;
 • САО «ИНГО-Узбекистан»;
 • АО «Компания по иностранному страхованию Казахинстрах;
 • АО «Страховая компания «Лондон-Алматы»;
 • АО «Страховая компания «Коммеск-Омур»;
 • АО «Европейская Страховая Компания».
 • Группа компаний Allianz;
 • Группа компаний Willis Insurance Brokers;
 • Группа компаний Marsh (Insurance brokers);
 • Группа компаний AON Group;
 • Группа компаний Malakut Insurance brokers;
 • Группа компаний Zurich Insurance Company;
 • FM Global Insurance company Ltd;
 • AIG Insurance Company;
 • JLT Specialty Limited;
 • Generali Employee Benefits - Vienna Office;
 • Insurance Company of the Pennsylvania State
 • PPF Insurance JSC;
 • Anadolu Sigorta A.S.;
 • Gras Savoye Turkey;
 • S.Y.Oh / TIB Korea;
 • In2Matrix Company Ltd;
 • CIS Risk Consultant Company.