+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

  • Камсызданды- руу эсепкери
  • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
  • Камсыздандыруу агентини чакыруу
  • Камсыздандыруу агентердин реестри
  • Каттоо реестринин полиси

Калькулятор

 

*ОСАГОнун эсепкери менен эсептөөлөр болжолдуу түрдө экендигине көнул бурууңуздарды суранабыз, анткени тарифтер Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитиле элек.

ОСАГО

Чектелген эмес
1
2
3 4
- Жаш курагы/ айдоочулук тажрыйбасы
- Жаш курагы/ айдоочулук тажрыйбасы
- Жаш курагы/ айдоочулук тажрыйбасы
- Жаш курагы/ айдоочулук тажрыйбасы
  • Базалык тариф: 1 680 сом
  • Транспорт каражатынын тиби боюнча коэффициент:
  • Жаш курагына жана айдоочулук тажрыйбасына жараша коэффициент:
  • Налог с продаж 3% (НсП): Сом
Төлөп берүүгө сыйлык
0 Сом