+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

Турак жайларды камсыздоо
Автотранспорттук каражаттарды камсыздандыруу
Авиациалык коркунучтарын камсыздандыруу
Куруу жана монтаждоо иштердин камсыздандыруу
Жүктөрдү камсыздоо
Унаа менен жүк ташуучулар жана экспедиторлордун жоопкерчилигин камсыздоо
 
Кызматкерлердин күтүлбөгөн кырсыктардан камсыздоо
Терминалдардын операторлорунун жана кампалардын ээлеринин жоопкерчилигин камсыздоо
Жумуш берүүчүнүн жоопкерчилигин камсыздоо
Аэропорт ээлеринин жоопкерчилигин камсыздоо
Профессионалдык жоопкерчилигин камсыздоо
Жалпы жарандык жоопкерчилигин камсыздоо
Турак жайларды камсыздоо
Турак жайларды камсыздоо
Автотранспорттук каражаттарды камсыздандыруу
Авиациалык коркунучтарын камсыздандыруу
Куруу жана монтаждоо иштердин камсыздандыруу
Жүктөрдү камсыздоо
Унаа менен жүк ташуучулар ж. экспедиторлордун жоопкерчилигин камсыздоо
Кызматкерлердин күтүлбөгөн кырсыктардан камсыздоо
Терминалдардын операторлорунун жана кампалардын ээлеринин жоопкерчилиг
Жумуш берүүчүнүн жоопкерчилигин камсыздоо
Аэропорт ээлеринин жоопкерчилигин камсыздоо
Профессионалдык жоопкерчилигин камсыздоо
Жалпы жарандык жоопкерчилигин камсыздоо
  • Камсызданды- руу эсепкери
  • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
  • Камсыздандыруу агентини чакыруу
  • Камсыздандыруу агентердин реестри
  • Каттоо реестринин полиси