+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

 • Камсызданды- руу эсепкери
 • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
 • Камсыздандыруу агентини чакыруу
 • Камсыздандыруу агентердин реестри
 • Каттоо реестринин полиси

Аэропорт ээлеринин жоопкерчилигин камсыздоо

 

 

 

 

 

 

 

 

Аэропорттордун кызматкерлеринин аткарган жумушу, профессионалдык ишмердиктин эң жоопкерчиликтүү түрү катары эсептелет. Аэропорт кызматынын минималдуу катачылыгы же эсептен жаңылуусу, эбегейсиз курмандыктарга жана материалдык жоготууларга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан аэропорт ээлерине өзүнүн гана мүлкүн ишенимдүү камсыздоо эмес, ошондой эле үчүнчү жактардын алдындагы жоопкерчилигин да камсыздоо маанилүү

Эмнелер камсыздандырылышы мүмкүн:

Камсыздандыруучунун аэропорттун жана анын курамына кирген структуралардын ээсинин Жоопкерчилиги, анын ичинде:

 • Аэровокзал, учуучу талаа жана башка инфраструктуралар;
 • Жанармай куюуучу комплекс;
 • Авиадиспетчердик кызмат;
Коркунучтуу чыгашаларды жапкан биздин полис:
 • Үчүнчү жактарга мүлктүк зыян келтиргендеги жоопкерчилиги;
 • Үчүнчү жактардын өмүрүнө жана ден-соолугуна зыян келтиргендеги жоопкерчилиги.
Камсыздандыруунун наркына төмөнкүлөр таасир берет:
 • Учуу жана конуу операцияларынын көлөмү;
 • Учактардын базадагы негизделген түрлөрү;
 • Жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташуунун көлөмү;
 • Аэропортко тийиштүү структуралардын түзүмү;
 • Коопсуздук чаралары;
 • Башкаруу-диспетчердик түйүндүн иштөө шарттары.
Эмне үчүн бизди тандашыңыз керек:
 • ”Ингосстрах” камсыздандыруу рыногунда 22 жылдан бери иш алып баруудагы;
 • ”Ингосстрах” жыл сайын башка камсыздандыруу компанияларынын арасынан Лидер катары таанылууда;
 • ”Ингосстрах” камсыздандыруу төлөмдөрүн кыска мөөнөттө жүргүзөт;
  • Сизге, Сизде жаралган баардык суроо-талаптарды жөнгө салууга баардык күч аракетин жумшаган, атайын жекече менеджер бекитилип берилет.

 

 

Төмөндөгү форманы толтуруу менен биздин адистин сизге телефон чалуусун тапшырык кылсаңыздар болот: