+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

 • Камсызданды- руу эсепкери
 • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
 • Камсыздандыруу агентини чакыруу
 • Камсыздандыруу агентердин реестри
 • Каттоо реестринин полиси

Жарандык жоопкерчилигин камсыздандыруу

Автоунаанын ээсинин же болбосо аны айдап жүргөн адамдын жарандык жоопкерчилигин камсыздандыруу, эгерде анын жарандык жоопкерчилиги, автоунааны башкарып бара жаткан учурда, үчүнчү тараптардын өмүрүнө, ден-соолугуна жана мүлкүнө зыян алып келген учурда ишке ашырылат.

Камсыздандыруунун аталган түрүндө “Ингосстрах” тарабынан калыбына келтирилет:
 • Тикелей зыян келүүдөн улам, мүлктүн жок болуусуна жана зыянга учуроосуна алып келсе;
 • Үчүнчү тааптардын өмүрүнө жана ден-соолугуна зыян келген учурда;
 • Медициналык жана дары-дармектерге кеткен чыгымдар;
 • Камсыздандыруу жагдайынын кесепетинен улам, убактылуу эмгекке жарамдуулугун жоготкон кезде, албай калган айлык акыларын калыбына келтирүүдө.
Эмне үчүн бизди тандашыңыз керек:
 • ”Ингосстрах” камсыздандыруу рыногунда 22 жылдан бери иш алып баруудагы;
 • ”Ингосстрах” жыл сайын башка камсыздандыруу компанияларынын арасынан Лидер катары таанылууда;
 • ”Ингосстрах” камсыздандыруу төлөмдөрүн кыска мөөнөттө жүргүзөт;
  • Сизге, Сизде жаралган баардык суроо-талаптарды жөнгө салууга баардык күч аракетин жумшаган, атайын жекече менеджер бекитилип берилет.

 

Төмөндөгү форманы толтуруу менен биздин адистин сизге телефон чалуусун тапшырык кылсаңыздар болот: