+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

 • Камсызданды- руу эсепкери
 • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
 • Камсыздандыруу агентини чакыруу
 • Камсыздандыруу агентердин реестри
 • Каттоо реестринин полиси

Профессионалдык жоопкерчилигин камсыздоо

Профессионалдык жоопкерчиликти камсыздандыруу баардык тармактарда – бул жаңылыштык аракеттерден улам келген зыянды калыбына келтирүүнүн заманбап механизми.

Камсыздандыруу жагдайлар:

Камсыздандыруу жагдайы катары, Камсыздандыруучу (Камсыздандыруучунун кызматкери) тарабынан тастыкталган, камсыздандыруу келишимдин мөөнөтүнүн алкагында үчүнчү жактардын өмүрүнө, ден-соолугуна жана мүлкүнө зыян келген учурда, эгерде келтирилген зыян жаңылыштыктын жана шалаакылыктын айынан Камсыздандыруучу (Камсыздандыруучунун кызматкери) тарабынан келтирилсе жана анын профессионалдык жоопкерчилиги камсыздандырылган болсо.

КАК “Ингосстрах” профессионалдык ишмердиктин төмөнкү түрлөрүн камсыздандырууну ишке ашырат:
 • Нотариалдык ишмердүүлүк;
 • Дарыгердик ишмердүүлүк;
 • Юридикалык ишмердүүлүк;
 • Коопсуздук кызматынын ишмердүүлүгү;
 • Риэлтердик ишмердүүлүк;
 • Бажы брокерлеринин ишмердүүлүгү;
 • Аудиторлордун ишмердиги;
 • Архитекторлордун ишмердиги;
 • Баалоочулардын ишмердиги;
 • Жана башка профессионалдык ишмердүүлүктөрдүн түрлөрү.
Эмне үчүн бизди тандашыңыз керек:
 • ”Ингосстрах” камсыздандыруу рыногунда 22 жылдан бери иш алып баруудагы;
 • ”Ингосстрах” жыл сайын башка камсыздандыруу компанияларынын арасынан Лидер катары таанылууда;
 • ”Ингосстрах” камсыздандыруу төлөмдөрүн кыска мөөнөттө жүргүзөт;
  • Сизге, Сизде жаралган баардык суроо-талаптарды жөнгө салууга баардык күч аракетин жумшаган, атайын жекече менеджер бекитилип берилет.

 

 

Төмөндөгү форманы толтуруу менен биздин адистин сизге телефон чалуусун тапшырык кылсаңыздар болот: