+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

 • Камсызданды- руу эсепкери
 • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
 • Камсыздандыруу агентини чакыруу
 • Камсыздандыруу агентердин реестри
 • Каттоо реестринин полиси

Турак жайды баардык коркунучтардан камсыздоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мүлктү өрттөн жана башка коркунучтардан камсыздоо, келишим боюнча келишимде көрсөтүлгөн конкреттүү себептерге жана коркунучтарга: өрт, жарылуу, жаратылыш кырсыктары, үчүнчү жактардын мыйзамсыз аракеттери, ж.б.у.с. Бирок, реалдуу турмуш бизге ар кандай жагымсыз жанылыктарды даярдап коюшу мүмкүн.

Ушундан улам, “Баардык коркунучтардан” камсыздандыруу келишими боюнча, кокусунан жана күтүлбөгөн жагдайларда, камсыздандырылган мүлк жоготууга, жок болууга жана зыян келүүгө учураса, камсыздандыруу компаниясы келишимде көрсөтүлгөн кээ бир жагдайларды эске албаганда, келтирилген чыгымды калыбына келтирип берүүнү өз моюнуна алат.

Камсыздандырууну камтыган нерселерден тыш компания тарабынан макул болуулар, Кардардын өзгөчөлүгүнө жана ишмердигине жараша болот. Бирок, келишим өрттөн жана башка коркунучтардан камсыз кылуу келишимине караганда, мүмкүн болгон жагымсыз окуялардын кенен спектрин жабат.

Эмнелер камсыздандырылышы мүмкүн?
 • Имараттар, түзүлүштөр (анын ичинде бөлмө жана аны жасалгалоонун, оңдоп түзөөнүн наркы);
 • Инженердик коммуникациялар, негизги жана жардамчы өндүрүштүн жабдыктары;
 • Кеңсе жана соода-сатык жабдыктары, инструменттер жана инвентарь, эмеректер;
 • Материалдардын, товардык запастары, чийки зат, толук өндүрүштө иштетилбеген полуфабрикаттар, даяр продукциялар, убактылуу сактоодо турган, таркатууга даярдалган продукциялар;
 • Башка мүлктөр.
Эмне үчүн бизди тандашыңыз керек:
 • ”Ингосстрах” камсыздандыруу рыногунда 22 жылдан бери иш алып баруудагы;
 • ”Ингосстрах” жыл сайын башка камсыздандыруу компанияларынын арасынан Лидер катары таанылууда;
 • ”Ингосстрах” камсыздандыруу төлөмдөрүн кыска мөөнөттө жүргүзөт.
  • Сизге, Сизде жаралган баардык суроо-талаптарды жөнгө салууга баардык күч аракетин жумшаган, атайын жекече менеджер бекитилип берилет.

 

Төмөндөгү форманы толтуруу менен биздин адистин сизге телефон чалуусун тапшырык кылсаңыздар болот: