+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

 • Камсызданды- руу эсепкери
 • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
 • Камсыздандыруу агентини чакыруу
 • Камсыздандыруу агентердин реестри
 • Каттоо реестринин полиси

Терминалдардын операторлорунун жана кампалардын ээлеринин жоопкерчилигин камсыздоо

Камсыздандыруунун аталган түрү кампалардын, кайра жүктөөчү терминалдардын операторлору үчүн атайын иштелип чыгып жүктөрдү сактоо жана өңүнө чыгарууга байланыштуу операцияларды жүргүзүү учурунда жаралуучу күтүлбөгөн коркунучтарды жабат.

Кампага сактоо үчүн берилген мүлктү камсыздандыруунун классикалык түрү, кампалык коплекстердин ээлерин жана операторлорун мүмкүн болгон коркунучтардан толук түрдө коргой албайт. Мисал үчүн: мүлктү кампа бөлмөлөрүнө которууда, жүктөөнү жана жүктү түшүрүүнү ишке ашырууда, зыян келүүлөр олуттуу чыгашаларга алып келиши ыктымал, бирок мындай жагдай мүлктү камсыздандыруу келишими боюнча, камсыздандыруу коркунучу болуп эсептелбейт. Жоопкерчиликти камсыздандыруу гана жогоруда айтылгандай жагымсыз жагдайлардан коргой алат.

Эмнелер камсыздандырылышы мүмкүн:

Кампага кампанын оператору тарабынан кабыл алынган мүлккө зыян келген учурда, мүлктү калыбына келтирүүдөгү жоопкерчилик камсыздандырылууга жатат.

Коркунучтуу чыгашаларды жапкан биздин полис:
 • Жоопкерчиликти алуу менен сактоого алынган, товардын жоголуп кетүүсү, жок болуусу жана зыянга учурашы;
 • Транзиттик сактоо учурунда, жүктөрдүн жоголуп кетүүсү, жок болуусу жана зыянга учурашы;
 • Жүктөө, түшүрүү операцияларын жүргүзүүдөгү зыянга учуроолор;
 • Кампа комплекстин аймагында товардык запастарды бир ордунан экинчи орунга жылдыруудан улам келип чыккан зыянга учуроолор;
 • Башка коркунучтар.
“Ингосстрах” төлөп берет:
 • Физикалык жана юридикалык жактардын мүлкүнүн жок болуусуна же зыянга учуроосуна алып келген чыгашалар;
 • Физикалык жактардын өмүрүнө жана ден-соолугуна зыян келүүсү;
 • Камсыздандыруучуну коргоо үчүн кеткен чыгымдар (анын ичинде жактоочунун кызматына төлөнгөн каражаттар) экспертиза жүргүзүүгө ж.б.у.с. нерселерге кеткен чыгымдар;
 • Камсыздандыруу жагдайынын себептерин жана келтирилген зыяндын көлөмүн аныктоого кеткен чыгымдар;
 • Камсыздандыруу жагдайынан улам жаралган чыгашаларды азайтууга жумшалган каражаттар;
 • Жабырлануучу адам өлүмгө учураганда аны жерге жашырууга кеткен чыгымдар.
Эмне үчүн бизди тандашыңыз керек:
 • ”Ингосстрах” камсыздандыруу рыногунда 22 жылдан бери иш алып баруудагы;
 • ”Ингосстрах” жыл сайын башка камсыздандыруу компанияларынын арасынан Лидер катары таанылууда;
 • ”Ингосстрах” камсыздандыруу төлөмдөрүн кыска мөөнөттө жүргүзөт;
  • Сизге, Сизде жаралган баардык суроо-талаптарды жөнгө салууга баардык күч аракетин жумшаган, атайын жекече менеджер бекитилип берилет.

 

 

Төмөндөгү форманы толтуруу менен биздин адистин сизге телефон чалуусун тапшырык кылсаңыздар болот: