+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

 • Камсызданды- руу эсепкери
 • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
 • Камсыздандыруу агентини чакыруу
 • Камсыздандыруу агентердин реестри
 • Каттоо реестринин полиси

Күтүлбөгөн кырсыктардан камсыздоо

 

 

 

 

 

 

 

 

Камсыздандыруу келишиминин предмети болуп аба кемесинин экипажы, алардын өмүрү жана ден-соолугу эсептелет.

Камсыздоонун ийкемдүү шарттары:

Күтүлбөгөн кырсыктардан камсыздоо келишими төмөндө көрсөтүлгөн варианттардын биринде түзүлүшү мүмкүн:

 • Күтүлбөгөн кырсыктан улам өлүмгө дуушар болуу;
 • Күтүлбөгөн кырсыктан улам өлүмгө жана майыптыкка дуушар болуу;
 • Күтүлбөгөн кырсыктан улам өлүмгө, майыптыкка жана жаракат алууга дуушар болуу.

Камсыздандыруу келишиминин жарактуу аймагы, учуунун географиялык чектерине жараша болот.

Келишимдин мөөнөтү 1 жылга чейин.

Эмне үчүн бизди тандашыңыз керек:
 • ”Ингосстрах” камсыздандыруу рыногунда 22 жылдан бери иш алып баруудагы;
 • ”Ингосстрах” жыл сайын башка камсыздандыруу компанияларынын арасынан Лидер катары таанылууда;
 • ”Ингосстрах” камсыздандыруу төлөмдөрүн кыска мөөнөттө жүргүзөт;
  • Сизге, Сизде жаралган баардык суроо-талаптарды жөнгө салууга баардык күч аракетин жумшаган, атайын жекече менеджер бекитилип берилет.

 

 

Төмөндөгү форманы толтуруу менен биздин адистин сизге телефон чалуусун тапшырык кылсаңыздар болот: