+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

 • Камсызданды- руу эсепкери
 • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
 • Камсыздандыруу агентини чакыруу
 • Камсыздандыруу агентердин реестри
 • Каттоо реестринин полиси

Куруу жана монтаждоо жумуштарындагы жоопкерчилигин камсыздоо

Куруу жана монтаждоо жумуштарын жүргүзүү көптөгөн коркунучтар менен коштолгон. Анын ичинде үчүнчү тараптардын өмүрүнө, ден-соолугуна жана мүлкүнө зыян келтирүү да бар. Курулуш жана монтаждоо иштерин жүргүзүүдө, жооперчиликти камсыздандыруу программасынын негизинде “Ингосстрах” үчүнчү тараптарга келтирилген зыянды камсыздандыруу алкагында калыбына келтирет.

Эмнелер камсыздандырылышы мүмкүн:

Камсыздандыруунун мындай түрү, Камсыздандыруучунун (же камсыздандырылган адамдардын) мүлктүк кызыкчылыгын зыянды калыбына келтирүүгө, үчүнчү тараптардын жеке же мүлктүк кызыкчылыктан улам төмөнкүлөрдөн билинген учурда коргоого багытталган:

 • Өлүм, жабыркоо, физикалык жактардын эмгекке жарамдуулугун жоготуусу;
 • Юридикалык же физикалык жактарга тийиштүү мүлктү жок кылуу же зыянга учуратуу.
Коркунучтуу чыгашаларды жапкан биздин полис:
 • Өрт, жарылуу, чагылган тийүү, жер кыртышынын чөгүп кетүүсү, кулоо жана жер көчкү;
 • Газ балондорунун, буу казандарынын, гидротехникалык жабдыктардын, аппараттардын, машиналардын жана ушул сыяктуу тузүлүштөрдүн жарылуусу;
 • Крандардын, көтөрүлүп жаткан жүктөрдүн, блоктордун жана бөлүктөрдүн кулап кетүүсү;
 • Инженердик түйүндөрдүн авариясы;
 • Курулуш жана монтаждоо иштерин жүргүзүдөө кетирилген абайсыздыктар жана каталар;
 • Конструкциялардын жана  алардын секцияларынын, бөлүктөрүнүн кулап түшүүсү;
 • Курулуш аянтында ар кандай, камсыздандырууда же келишимдин шарттарынан тааныш эмес, кокустуктар жана күтүлбөгөн окуялар.
Камсыздандыруу суммасы:

Камсыздандыруу суммасы (калыбына келтирүү лимити) үчүнчү жактарга зыян келтирүүнүн мүмкүн болгон жагдайын эске алуу менен эки тараптын макулдашуусу менен бекитилет (же башкача айтканда курулуш аянтынын жайгашкан орду жана тегерек чети, курулуш иштеринин мүнөздөмөсү ж.б.у.с.).

Камсыздандыруу мезгили:

Камсыздандыруу контракта каралган жумуштарды аткаруунун баардык мөөнөтүндө, жабдыктарды бош жана иш үстүндө сынап көрүүдө, жумушка даярдык көрүүдөн баштап, же болбосо курулуш аянтына, камсыздандырылган мүлктүн биринчи партиясын түшүргөндөн баштап жана объектини ишке киргизгенге чейин күчүндө болот.

Эмне үчүн бизди тандашыңыз керек:
 • ”Ингосстрах” камсыздандыруу рыногунда 22 жылдан бери иш алып баруудагы;
 • ”Ингосстрах” жыл сайын башка камсыздандыруу компанияларынын арасынан Лидер катары таанылууда;
 • ”Ингосстрах” камсыздандыруу төлөмдөрүн кыска мөөнөттө жүргүзөт;
  • Сизге, Сизде жаралган баардык суроо-талаптарды жөнгө салууга баардык күч аракетин жумшаган, атайын жекече менеджер бекитилип берилет.

 

 

Төмөндөгү форманы толтуруу менен биздин адистин сизге телефон чалуусун тапшырык кылсаңыздар болот: