+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

 • Камсызданды- руу эсепкери
 • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
 • Камсыздандыруу агентини чакыруу
 • Камсыздандыруу агентердин реестри
 • Каттоо реестринин полиси

Жетекчилик

ЖКАК “Кыргызинстрах” башкаруу органы болуп, акционерлердин жалпы чогулушу, директорлор Кеңеши жана Башкармалык эсептелет.

Директорлор Кеңеши:

Директорлор Кеңешинин төрагасы:

 • Кайгородова Татьяна Юрьевна

 

Директорлор Кеңешинин мүчөлөрү:

 • Зотов Сергей Петрович
 • Ильяшенко Александр Витальевич
 • Малахов Игорь Николаевич

 

Башкармалык:

Башкармалыктын башчысы:

 • Тезекбаева Динара Сарылбековна

 

Башкармалыктын башчысынын орун басары:

 • Мамбетова Айжан Надырбековна

 

Башкы бухгалтер:

 • Абдырахманов Алтынбек Тынычбекович