+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

  • Камсызданды- руу эсепкери
  • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
  • Камсыздандыруу агентини чакыруу
  • Камсыздандыруу агентердин реестри
  • Каттоо реестринин полиси

Компаниянын документтери

 

 

 

Мамлекеттик каттоодон өткөн күбөлүгү (орус тилинде)

Мамлекеттик каттоодон өткөн күбөлүгү (кыргыз тилинде)

ЖКАК “Кыргызинстрах” өзүнүн ишмердигин ыктыярдуу камсыздандыруу боюнча алган 26 лицензиянын, кайра амсыздандыруу боюнча 10 лицензиянын, милдеттүү түрдө амсыздандыруу боюнча 4 лицензиянын, милдеттүү камсыздандыруунун кайра камсыздандыруу боюнча 4 лицензиянын негизинде жүргүзөт:

Камсыздандыруунун ыктыярдуу түрлөрү боюнча лицензиялар

Каттоо номери Берилген күнү Камсыздандыруунун түрү
1 № 1

КРнын Фин.мин

08.10.2001

Кырсыктарды камсыздандыруу

2 № 2

КРнын Фин.мин

08.10.2001

Чек арадан тышка чыкканда медициналык чыгымдарды камсыздоо

3 № 3

КРнын Фин.мин

08.10.2001

Кыргыз Республикасынын чегинде жүргөндө чукул медициналык жана транспорттук чыгымдарды камсыздандыруу

4 № 4

КРнын Фин.мин

08.10.2001

Өндүрүштүк жана коммерциялык ишканаларды өрттөн жана башка коркунучтардан камсыздандыруу/мүлктү өрттөн жана башка коркунучтардан

5 № 5

КРнын Фин.мин

08.10.2001

Авиациялык камсыздандыруу/аба кеме каражаттарын камсыздандыруу
6 № 6

КРнын Фин.мин

08.10.2001

Ташыла турган жүктөрдү камсыздандыруу
7 № 7

КРнын Фин.мин

08.10.2001

Багажды камсыздандыруу/жүк ташууну камсыздандыруу
8 № 8

КРнын Фин.мин

08.10.2001

Темир жолдогу кыймылдуу составды камсыздандыруу/жер алдындагы транспорт каражатын камсыздандыруу
9 № 9

КРнын Фин.мин

08.10.2001

Финансылык коркунучтарды камсыздоо/коммерциялык жана финансылык коркунучтарды камсыздоо
10 № 10

КРнын Фин.мин

08.10.2001

Терминалдардын жана кампалардын ээлеринин,операторлорунун жоопкерчилигин камсыздоо

11 № 21

КРнын Фин.мин

19.10.2001

Аба транспорт каражаттарынын ээлеринин үчүнчү жактардын алдындагы камсыздандыруу жоопкерчилиги
12 № 22

КРнын Фин.мин

19.10.2001

Контейнерлерди камсыздандыруу
13 № 23

КРнын Фин.мин

19.10.2001

Көчмө жабдыктарды камсыздандыруу
14 № 24

КРнын Фин.мин

19.10.2001

Машиналарды бузулуудан камсыздандыруу
15 № 25

КРнын Фин.мин

19.10.2001

Курулуш-монтаждык камсыздандыруу
16 № 26

КРнын Фин.мин

19.10.2001

Профессионалдык жоопкерчиликти камсыздандыруу
17 № 27

КРнын Фин.мин

19.10.2001

Курулуш-монтаждоо жумуштарын жүргүзүүдө, үчүнчү жактардын алдындагы жоопкерчиликти камсыздоо

18 № 28

КРнын Фин.мин

19.10.2001

Ишканалардын – жогорку коркунучтун булагы болгон үчүнчү жактардын өмүрүнө, ден-соолугуна жана мүлкүнө же  курчап турган чөйрөгө зыян келтирген учурдагы жоопкерчилигин камсыздоо   

19 № 29

КРнын Фин.мин

19.10.2001

Транспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык-укуктук жоопкерчилигин камсыздандыруу

20 №145

КРнын Фин.мин

28.02.2002

Жарандык жоопкерчиликти камсыздандыруу/жоопкерчиликтин башка түрлөрүн камсыздандыруу

21 №146

КРнын Фин.мин

28.02.2002

Транспорт каражатын камсыздоо, жарандык жоопкерчиликти жана транспорт каражатындагы орундуктарды/жер астындагы траспорт каражатын камсыздоо 

22 №257

КРнын Фин.мин

16.06.2003

Аэропорт ээлеринин жана диспетчерлердин жарандык жоопкерчилигин камсыздоо

23 №475

КРнын Фин көзөмөл. 17.03.2006

Ыктыярдуу медициналык камсыздандыруу
24 №476

КРнын Фин көзөмөл. 17.03.2006

Автожүкташуучулардын МДП китепчесин колдонуу менен ишке ашырылган эл-аралык жүк ташуу боюнча, бажы конвенциясынын шарттарында жүк ташууларында, бажы органдарынын алдындагы жоопкерчилигин камсыздоо 

25

№480

КРнын Фин көзөмөл. 01.06.2006

Менчикке болгон укукту жоготуунун жыйынтыгында, мүлктү жоготууну ыктыярдуу камсыздандыруу

26

№663

КРнын Фин көзөмөл. 23.12.2008

Өндурүштук жана коммерциялык ишканаларды камсыздандыруу “баардык коркунучтар”

Кайра камсыздандыруунун ыктыярдуу түрлөрү боюнча лицензиялар

Каттоо номери Берилген күнү Камсыздандыруунун түрү
1 № 388

КРнын Фин.мин

14.06.2005

Ишканалардын – жогорку коркунучтун булагы болгон ишканаларды үчүнчү жактардын өмүрүнө, ден-соолугуна жана мүлкүнө же курчап турган чөйрөгө зыян келтирген учурдагы жоопкерчилигин кайра камсыздоо   

2 № 389

КРнын Фин.мин

14.06.2005

Финансылык коркунучтарды кайра камсыздандыруу

3 № 390

КРнын Фин.мин

14.06.2005

Ташылуучу жуктөрдү кайра камсыздандыруу

4 № 391

КРнын Фин.мин

14.06.2005

Өндүрүштүк жана коммерциялык ишканаларды өрттөн жана башка коркунучтардан кайра камсыздандыруу

5 № 392

КРнын Фин.мин

14.06.2005

Кырсыктардан кайра камсыздандыруу

6 № 393

КРнын Фин.мин

14.06.2005

Жарандык жоопкерчиликти кайра камсыздандыруу

7 № 394

КРнын Фин.мин

14.06.2005

Профессионалдык жоопкерчиликти кайра камсыздандыруу

8 № 395

КРнын Фин.мин

14.06.2005

Курулуш-монтаждык жумуштарды жүргүзүүдө, үчүнчү жактардын алдындагы жоопкерчиликти кайра камсыздандыруу

9 № 396

КРнын Фин.мин

14.06.2005

Курулуш-монтаждоо кайра камсыздандыруусу 

10 № 397

КРнын Фин.мин

14.06.2005

Транспорт каражаттарын жарандык жоопкерчиликти жана транспорт каражатындагы орундуктарды кайра камсыздоо

Камсыздандыруунун милдеттүү түрү боюнча лицензиялар 

Каттоо номери Берилген күнү Камсыздандыруунун түрү
1

№767

КРнын Фин көзөмөл. 22.06.2010

Жумушчунун эмгектик (кызматтык) милдеттерин ишке ашырып жаткан мезгилде өмүрүнө жана ден соолугуна келтирилген зыянда жумуш берүүчүнүн жарандык жоопкерчилигин милдеттүү түрдө камсыздандыруу

2

№768

КРнын Фин көзөмөл. 22.06.2010

Кооптуу өндурүштүк объектилерди пайдаланган ишканалардын жарандык жоопкерчилигин милдеттүү турдө камсыздоо

3

№769

КРнын Фин көзөмөл. 22.06.2010

Кооптуу жүк ташуучулардын жарандык жоопкерчилигин милдеттүү түрдө камсыздоо

4

№770

КРнын Фин көзөмөл. 22.06.2010

Ташуучулардын жүргүнчүлөрдүн алдындагы жарандык жоопкерчилигин милдеттүү түрдө камсыздандыруу

 Кайра камсыздандыруунун милдеттүү түрү боюнча лицензиялар

Каттоо номери Берилген күнү Камсыздандыруунун түрү
1 №809

КРнын Фин көзөмөл. 22.06.2010

Жумушчунун эмгектик (кызматтык) милдеттерин ишке ашырып жаткан мезгилде өмүрүнө жана ден-соолугуна келтирилген зыянда жумуш берүүчүнүн жарандык жоопкерчилигин милдеттүү түрдө камсыздандырууну кайра камсыздандыруу

2 №810

КРнын Фин көзөмөл. 22.06.2010

Кооптуу өндурүштүк объектилерди пайдаланган ишканалардын жарандык жоопкерчилигин милдеттүү турдө камсыздандырууну кайра камсыздандыруу

3 №811

КРнын Фин көзөмөл. 22.06.2010

Кооптуу жүк ташуучулардын жарандык жоопкерчилигин милдеттүү түрдө камсыздандырууну кайра камсыздандыруу

4 №812

КРнын Фин көзөмөл. 22.06.2010

Ташуучулардын жүргүнчүлөрдүн алдындагы  жарандык жоопкерчилигин милдеттүү түрдө камсыздандырууну кайра камсыздандыруу