+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

  • Камсызданды- руу эсепкери
  • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
  • Камсыздандыруу агентини чакыруу
  • Камсыздандыруу агентердин реестри
  • Каттоо реестринин полиси

Күтүлбөгөн кырсыктардан камсыздоо

Урматтуу “Ингосстрах”нын кардары!

Камсыздандыруу жагдайы болгон кезде Сизде БОЛУШУ КЕРЕК​:

  • Медициналык мекемеге кайрылуу;
  • Токтоосуз түрдө “Ингосстрах”нын авариялык комиссарына окуя боюнча билдирүү.
  • Компетенттүү органдардан камсыздандыруу жагдайы болгондугу жөнүндө аныктамаларды алуу.
  • Мүмкүнчүлүк жаралары менен “Ингосстрах”га болуп өткөн окуя тууралуу жазуу жүзүндө билдирүү жөнөтүү (камсыздандыруу жагдайы жөнүндө  билдирүү).

 

Жалпы сунуштоолор:

Камсыздандыруу жагдайы жаралган учурларда, баардык арыздар камсыздандыруучу (камсыздандырылган адам) же анын камсыздандыруу жагдайын билген өкүлү тарабынан жазуу түрүндө берилет.

Арыздар “Ингосстрах”нын кеңселеринде кабыл алынат.

Камсыздандыруу жагдайын кароо үчүн, тийиштүү компетенттүү органдардан күтүлбөгөн кырсык окуясынын болондугун, анын мүнөзүн жана кесепетин (жаракат алуунун канчалык оор экендигин) тастыктаган документтердин түп нускасын көрсөтүү зарыл.

Билдирүү (кабарлоо) төмөнкү даректер боюнча кабыл алынат:

Башкы кеңсе:

720001, Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй, 219, 2 этаж

Тел.: +996 (312) 61-46-34, 61-45-88

Факс: +996 (312) 61-46-45

E-mail:kinstrakh@ingo.kg

 

Ош филиалы:

723300, Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Курманжан Датки, 132/2 (возле Городского Соц.фонда г.Ош)

Тел.: +996 (3222) 7-59-52, 7-59-51

Факс: +996 (3222) 7-59-51

E-mail:kinstrakh.osh@ingo.kg