+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

  • Камсызданды- руу эсепкери
  • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
  • Камсыздандыруу агентини чакыруу
  • Камсыздандыруу агентердин реестри
  • Каттоо реестринин полиси

Ж

Жалпы-ставка – таза ставкасынан айырмаланып, эч кандай арзандатуулары алып салуулары жоккамсыздандыруу взносунун толук тарифдик ставкасы.

Жалпы-сыйлык - жалпы ставка боюнча камсыздандыруу төлөмдөрүнүн суммасы

Жарандык жоопкерчилик - бирөөгө чыгаша алып келген адамдын башка адамдын өзүнө же мүлкүнө зыян алып келгенде, аны калыбына келтирүү жоопкерчилиги.

Жарым жартылай жоготуу - камсыздандырылган мүлктөгү кез келген жоготуулардын суммасы толук камсыздандыруунун суммасына жетпеген же башкача айтканда толук жок болгон жоготуулар.