+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

  • Камсызданды- руу эсепкери
  • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
  • Камсыздандыруу агентини чакыруу
  • Камсыздандыруу агентердин реестри
  • Каттоо реестринин полиси

Р

Ресипросити - өз ара кайра камсыздандыруу келишимдерин жайгаштырууда өткөрүп берип жаткан компания ага сунушталып жаткан иш үчүн, ага кайра адекваттуу кайра камсыздоочу бизнес сунуш кылышы керек.

Ретроцедент - кайра камсыздандырууга кабыл алган тобокелчиликтерди ретроцессияга (экинчи жолу кайра камсыздандырууга) берип жаткан камсыздоочу же кайра камсыздоочу.

Ретроцессионарий - ретроцеденттен тобокелчиликтикабыл алып жаткан кайра камсыздандыруучу.

Ретроцессия - башта кайра камсыздандырууга алынган тобокелчиликтердиандан ары өткөрүп берүү процесси.