+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

  • Камсызданды- руу эсепкери
  • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
  • Камсыздандыруу агентини чакыруу
  • Камсыздандыруу агентердин реестри
  • Каттоо реестринин полиси

З

Зыян - камсыздандыруу тобокелчилигинен ишке ашыруудан улам камсыздоочунун акчалай формадагы жоготуулары. Зыяндын себептери болуп жаратылыш кырсыктарынын натыйжасы, соттук чыгымдар жана арбитраждык алымдар, өндүрүүгө мүмкүн болбгон карыздарды жоюу, товардык-материалдык баалуулуктардын жана даяр продукцияларын бузулуусу жана кем чыгуусу жана башка себептер. Камсыздандырылуучу тарабынан зыян боюнча билдирилген дооматтарды, камсыздоочу тарабынан эгерде зыяндар камсыздандыруу жагдайынан улам жаралган болсо кабыл алынат. Мааниси: чыгашаларды ликвидациялоо.