+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

  • Камсызданды- руу эсепкери
  • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
  • Камсыздандыруу агентини чакыруу
  • Камсыздандыруу агентердин реестри
  • Каттоо реестринин полиси

Д

Деликт - келишим болбогон кезде , чыгашалар боюнча иск берүүгө негиз болгонукук бузуулар.

Дивидент - камсыздоочунун бир жыл ичиндеги ишмердигинин негизинде акциялардын санына жана наркына байланыштууалардын ээлерине бөлүнүп берилүүчү камсыздандыруу акционердик коомунун кирешесинин бир бөлүгү.