+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

  • Камсызданды- руу эсепкери
  • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
  • Камсыздандыруу агентини чакыруу
  • Камсыздандыруу агентердин реестри
  • Каттоо реестринин полиси

С

Суброгация - камсыздандыруунун ордун толтурган учурда, камсыздандырылуучу ачыктан ачык келтирилген зыянга жоопкер болгон кезде камсыздоочуга берилүүчү доомат коюу укугу. С. камсыздоочунун укугунда күнөөлүү тарапка аракеттеги мыйзамарга шайкеш регресстик иск койгондо билинет. Конкреттүүкамсыздандыруу тобокелчилиги боюнча С. суроолорун камсыздандыруу келишими камтыйт.

Сыйлыктардын резерви - кайра камсыздандыруу келишимдерди жалпы кабыл алынган шарттарына ылайык өткөзүп берип жаткан тарап, чыгашалардын,сыйлыктардын кайтарым төлөмдөрүнүн резервин түзүү үчүн, кайра камсыздандыруу сыйлыгынын бир бөлүгүн кармап калууга акылуу.

Сюрвейер - камсыздандыруу объектилерин (кемелерди, жүктөрдү ж.б.) кароочу жана жана алардын абалын, авариядан улам зыянга учуроолорунун көлөмүн аныктоочу эксперт.