+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

  • Камсызданды- руу эсепкери
  • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
  • Камсыздандыруу агентини чакыруу
  • Камсыздандыруу агентердин реестри
  • Каттоо реестринин полиси

М

Милдеттүү кайра камсыздандыруу – камсыздандыруу компаниясынын кайра камсыздандыруу боюнча коргоонууну уюштуруу түрлөрүнүн бири, мындай жагдайда камсыздандыруучу (кайра камсыздандыруучу) коркунучтардын бир бөлүгүн (анык болгон же % менен катнашын же болбосо абсолюттук чондуктагы) кайра камсыздандырууга ал эми кайра камсыздандыруучу коркунучтардын бул бөлүгүн алдын ала суйлөшүлгөн жана макулдашылган шарттарда өзүнө алууга милдеттендирилет.

Монополияга каршы жөнгө салуу - мамлекет тарабынан (камсыздандыруу көзөмөлү) камсыздандыруу рыногун, камсыздандыруучулар монополияга айлантуу мүмкүнчүлүгүн чектөө максатында мыйзамдык, административдик, экономикалык чара көрүүлөрдүн жыйындысы.

Мүмкүн болгон максималдуу чыгаша – камсыздандыруу жагдайынан улам камсыздандырылган объектиге зыян келиши мүмкүн болгон, зыяндымаксималдык баалоонункөлөмү же башкача айтканда жогоруда аталгандай жагдай түзүлсө камсыздандырылган объект толук түрдө талкаланыпже болбосо кандай гана жагдай болбосун зыян тартуу аныкталган өлчөмдөн ашар ашпасы аныкталат (50%, 70%).