+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

  • Камсызданды- руу эсепкери
  • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
  • Камсыздандыруу агентини чакыруу
  • Камсыздандыруу агентердин реестри
  • Каттоо реестринин полиси

Г

Генералдык Полис - камсыздандыруучунун-камсыздандыруучунунаныкталган мөөнөттө тосуп алган же жөнөткөн жүктөрүнүн баардыгына, камсыздоочунун аныкталган чектеги жоопкерчилиги шарттаган полис. Адатта камсыздоочугенералдык полиске туура келген ар бир жүк жөнөтүү боюнча камсыздандыруучуга төмөнкүлөрдү маалымдоого милдеттүү: жүк ташыла турган кеменин аталышы, жүктүн бара турган жолу жана камсыздоо суммасы. Камсыздандыруучу жүктү жөнөтүү боюнча белгиленген жерге жүк эч кандай зыянга учурабастан баргандан кийин билсе да, жогоруда айтылган жоопкерчиликтен бошотулбайт.