+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

  • Камсызданды- руу эсепкери
  • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
  • Камсыздандыруу агентини чакыруу
  • Камсыздандыруу агентердин реестри
  • Каттоо реестринин полиси

И

Инвестициялар – камсыздоочунун каражаттарын узак мөөнөткө ( материалдык жана интеллектуалдык баалуулуктар) өндүрүшкө жана башка ишмердикке пайда табуу максатында жумшоо. Камсыздоочунун И. түрлөрү болуп төмөнкүлөр: акча каражаттары (депозиттер) , акциялар, пайкалар, төлөмдөр жана башка баалуу кагаздар , кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөр, автордук укуктар, ноу-хау жана башкалар эсептелет. Инин составында финансылык инвестициялар, капиталдык жумшоолор, товардык-материалдык баалуулуктардын кору бөлүнүп турат.

Индоссамент - камсыздандыруу полисиндеги өткөрүп берүү жазуусу. Бөлүнүшү жеке И. боюнча укук конкреттүү бир адамга берилет жана бланкалык И камсыздандыруу полисин көрсөтүүчүгө берилет.