+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

  • Камсызданды- руу эсепкери
  • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
  • Камсыздандыруу агентини чакыруу
  • Камсыздандыруу агентердин реестри
  • Каттоо реестринин полиси

Ц

Цедент - камсыздандыруу тобокелчилигин кайра камсыздандырууга берген камсыздандыруучу.

Цессионарий (Цессионер) - тобокелчиликтерди кайра камсыздандырууга алган камсыздандыруучу.

Цессия – камсыздандыруу тобокелчиликтерин кайра камсыздандырууга өткөрүп берүү процесси.