+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

 • Камсызданды- руу эсепкери
 • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
 • Камсыздандыруу агентини чакыруу
 • Камсыздандыруу агентердин реестри
 • Каттоо реестринин полиси

Чет элде чукул медициналык жардам алуу

Урматтуу “Ингосстрах”нын кардары!

Камсыздандыруу жагдайында БОЛБОШ КЕРЕК​:

 • Дүрбөлөңгө түшүү;
 • «EUROPASSISTANCE» сервистик борбору (мындан аркы текстерде сервистик борбор) менен макулдашуусуз медициналык мекемеге же дарыгерге кайрылуу;
 • Өз алдынча медициналык кызматтарды төлөө.

Камсыздандыруу жагдайында БОЛУШУ КЕРЕК​:

 • Сервистик борборго, медициналык мекемеге кайрылганга барганга чейин эрте кабарлоо;
 • Болуп өткөн окуяны диспетчерге кабарлоо менен өзүңүз жөнүндө төмөнкү маалыматтарды бериңиз:
 1. Сиздин аты-жөнүңүз жана байланышуу үчүн телефон номериңиз;
 2. Камсыздандыруу полисинин номери, жарактуу мөөнөтү жана аймагы;
 3. Сиздин жайгашкан жериңизди (оорукана, мейманкана, медициналык мекеменин дареги, телекс жана телефакс);
 4. Диагнозуңуз, камсыздандыруу жагдайынын сүрөттөлүшү.

Эгерде Сиз өзүңүз телефон чала албай жатсаңыз, анда Сиз үчүн байланышка чыгып жаткан адамга өзүнүздүн аты-жөнүңүздү, телефон номерин жана жайгашкан жериңизди бизге кабарлоосун өтүнүңүз.

- бул учурда сервистик борбор, камсыздандыруу полисинде каралган кызматтарды уюштурат;

“Ингосстрах” көрсөтүлгөн кызматтарга кеткен чыгымдарды камсыздандыруу полисинде көрсөтулгөн көлөмдө төлөп берет.

Эгерде камсыздандырылган адам, Сервистик борборго кайрылбаса жана камсыздандыруу жагдайы түзүлгөндө медициналык кызматтарды өз алдынча төлөп койгон болсо, анда баардык дарыгерге кайрылганын тастыктаган, кызматтарды төлөгөн тийиштүү документтердин түп нускасын сактап коюуга милдеттүү.  Кайтып келгенде аларды “Ингосстрах”га көрсөтүп кеткен чыгашаларына компенсация алуу үчүн. Мындай документтер төмөнкүлөр: ооруканадан чыккандагы эпикриз (оорунун диагнозу, оорунун себептери боюнча тактама), оруулуунун атына жазылган рецепттер, медициналык, транспорттук  кызматтарды төлөгөгөндүгү тууралуу жана дарыларды сатып алгандыгын тастыктаган чектер.

Жалпы сунуштамалар:

Кеңеш алуу үчүн төмөнкү телефондорго кайрылыныздар:

 • +996 (312 / 558 / 701 / 777) 98 67 68;
 • +996 (312) 61 45 88;
 • +996 (312) 61 46 34.