+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

  • Камсызданды- руу эсепкери
  • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
  • Камсыздандыруу агентини чакыруу
  • Камсыздандыруу агентердин реестри
  • Каттоо реестринин полиси

Кирешелердин жана чыгашалардын отчету-2013

ЖКАК "Кыргызинстрах"

КИРЕШЕЛЕРДИН ЖАНА ЧЫГАШАЛАРДЫН ОТЧЕТУ (сом.)
СТАТЬЯ 2013 год
Камсыздандыруу ишмердиги  

Камсыздандыруу ишмердиги

599 967 820,00

Кайра камсыздандырууга берилген сыйлыктар

-543 330 221,21

Иштелип табылбаган сыйлыктардын резервин өзгөртүү

-54 574 412,00

Кайра камсыздандыруучулардын иштелип табылбаган сыйлыктардагы үлүшүн өзгөртүү

45 063 760,14

Таза киреше тапкан акылар нетто

47 126 946,93

Төлөнгөн одоно жоготуулар брутто

-46 241 594,00

Кайра камсыздандыруучулардын жоготуулардагы үлүшү

38 907 454,00

Жоготуулар резервин өзгөртүү

487 425,00

Кайра камсыздандыруучулардын жоготуулар резервиндеги үлүшүн өзгөртүү

102 817,50

Болуп өткөн таза жоготуулар нетто

-6 743 897,50

Башка камсыздандыруу техникалык резервдерди өзгөртүү

 

 

 

Иш ачууга кеткен чыгымдар, баары

-25 946 793,33

анын ичинде сатып алуу боюнча чыгымдар

-11 342 319,47

анын ичинде башкаруу боюнча чыгымдар

-20 724 296,41

анын ичинде кайра камсыздандырууга берилген коркунучтар боюнча комиссияе

6 119 822,55

Камсыздандыруу ишмердиги боюнча башка кирешелер

352 467,92

Камсыздандыруу ишмердиги боюнча башка чыгашалар

-14957946,74

Камсыздандыруу ишмердиги боюнча таза техникалык жыйынтык

-169 222,72

Инвестициялык ишмердик боюнча жыйынтык

7 235 201,72

анын ичинде инвестициялар боюнча киреше

7 346 291,48

анын ичинде инвестициялар боюнча чыгаша

-111 089,76

Башка кирешелер

2 379 545,00

Башка кирешелер

 

Отчеттук мезгилдеги салыкка чейинки жыйынтык

9 445 524,00

Салыктар

-1 109 822,00

Таза киреше

8 335 702,00