+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

  • Камсызданды- руу эсепкери
  • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
  • Камсыздандыруу агентини чакыруу
  • Камсыздандыруу агентердин реестри
  • Каттоо реестринин полиси

Кирешелердин жана чыгашалардын отчету 2013

ЖКАК "Кыргызинстрах"

КИРЕШЕЛЕРДИН ЖАНА ЧЫГАШАЛАРДЫН ОТЧЕТУ (сом.)
СТАТЬЯ 2014 год
Камсыздандыруу ишмердиги  

Камсыздандыруу ишмердиги

496 901 802,46

Кайра камсыздандырууга берилген сыйлыктар

-429 113 592,50

Иштелип табылбаган сыйлыктардын резервин өзгөртүү

37 019 238,98

Кайра камсыздандыруучулардын иштелип табылбаган сыйлыктардагы үлүшүн өзгөртүү

-42 598 701,74

Таза киреше тапкан акылар нетто

62 208 747,20

Төлөнгөн одоно жоготуулар брутто

-10 280 067,00

Кайра камсыздандыруучулардын жоготуулардагы үлүшү

5 060 885,74

Жоготуулар резервин өзгөртүү

-8 689 811,77

Кайра камсыздандыруучулардын жоготуулар резервиндеги үлүшүн өзгөртүү

3 541 002,94

Болуп өткөн таза жоготуулар нетто

-10 367 990,09

Башка камсыздандыруу техникалык резервдерди өзгөртүү

 

Иш ачууга кеткен чыгымдар, баары

-35 030 580,67

анын ичинде сатып алуу боюнча чыгымдар

-14 682 102,53

анын ичинде башкаруу боюнча чыгымдар

-26 812 577,86

анын ичинде кайра камсыздандырууга берилген коркунучтар боюнча комиссия

6 464 099,72

Камсыздандыруу ишмердиги боюнча башка кирешелер

5 079,00

Камсыздандыруу ишмердиги боюнча башка чыгашалар

 

Камсыздандыруу ишмердиги боюнча таза техникалык жыйынтык

16 815 255,43

Инвестициялык ишмердик боюнча жыйынтык

12 348 638,58

анын ичинде инвестициялар боюнча киреше

12 462 559,35

анын ичинде инвестициялар боюнча чыгаша

-113 920,77

Башка кирешелер

8 869 934,10

Отчеттук мезгилдеги салыкка чейинки жыйынтык

38 033 828,11

Салыктар

-3 931 593,40

Таза киреше

34 102 235