+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

 • Камсызданды- руу эсепкери
 • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
 • Камсыздандыруу агентини чакыруу
 • Камсыздандыруу агентердин реестри
 • Каттоо реестринин полиси

Уурдап кеткен учурда жана айдап качуудан улам ТКны жоготуу

Урматтуу “Ингосстрах”нын кардары!

Уурдап кеткен учурда жана айдап качуудан улам ТКны жоготкон кезде Сизде БОЛБОШУ КЕРЕК:

 • Дүрбөлөңгө түшпөңүз, эстеңиз Сиздин транспорт каражатыңыз камсыздандырылган.
 • Болгон окуяны бурмалоо, укуктук тыш аракеттер болгондугунун фактысын аныктаган ар кандай далилдерди жоготуу.

Уурдап кеткен учурда жана айдап качуудан улам ТКны жоготкон кезде аракеттенүү:

 • ИИМ (Полиция) органдарына токтосуз телефон чалыңыз, андан кийин айдап качуу болгон жердеги милициянын (полициянын) территориялык бөлүкчөсүнө жазуу түрүндө арыз таштаңыз.
 • Болуп өткөн окуя тууралуу токтоосуздан “Ингосстрах”нын авариялык комиссарына билдирүү.
 • Камсыздандыруу боюнча калыбына келтирүүнү алуу үчүн, “Ингосстрах”га төмөнкү документтерди берүүңүз керек:
 1. Транспорт каражатын айдап качууда жана урдоодо Камсыздандыруучунун (пайда табуучунун) жазуу жүзүндөгү билдирүүсү (кулактандыруусу). Билдирүү окуя болгондон кийин 3 жумушчу күнүнүн ичинде “Ингосстрах”га берилиши керек;
 2. Транспорт каражатынын каттоо документтери (каттоо боюнча күбөлүк, транспорт каражатынын техникалык паспорту же болбосо аны алмаштырган документтер);
 3. Нукура ачкычтардын, аралыктан башкаруучу пульттардын, кайтаруунун электрондук системасынын айдап качылган (уурдалган) транспорт каражатындагы толук комплекти;
 4. ИИМ органдарынан кылмыш ишинин козголгондугу тууралуу тастыктоочу документтер.

 

АВАРИЯЛЫК КОМИССАР: +996 (555) 88 70 50; +996 (550) 32 35 79

 

Жалпы сунуштамалар:

Кеңеш алуу үчүн төмөнкү телефондорго кайрылыныздар:

 • +996 (312 / 558 / 701 / 777) 98 67 68;
 • +996 (312) 61 45 88;
 • +996 (312) 61 46 34.